Wise Survey     English version Hjem Kontakt



Dette er Wise Survey

Wise Survey AS ble etablert i 2018 av "Automasjon og Data AS" sammen med seniorpersonell med lang erfaring innen hydrografisk kartlegging, navigasjon, posisjonering og konsulenttjenester.

Wise Survey utfører nærlands- og innaskjærskartlegging med multistråle-ekkolodd, sediment-ekkolodd og sidesøkende sonar. Vi tilbyr også relaterte konsulenttjenester.








Hydrografisk kartlegging

Sjøbunnskartlegging brosjyre Typiske tjensester vi tilbyr
 • Hydrografisk kartlegging til IHO standard
 • Kabel- og rørrutemåling
 • Landfall- og områdekartlegging
 • Innsjøer og dammer
 • Havneanløp og kaianlegg
 • Dybdekontroll
 • Volumberegning
 • Geofysiske målinger
 • Bunnpenetrerende ekkolodd
 • Sidesøkende sonar

S/L Bintang

S/L Bintang brosjyre
Wise Surveys målebåt Bintang er et 8.5m lang fartøy designet for transport med lastebil uten følgebil.

Bintang er utrustet med høykvalitets ekkolodd og posisjoneringssystem.
 • Kongsberg EM2040
 • Kongsberg Seapath 330 / MRU5

Olex

Olex homepage
Olex er et system for navigasjon and kartlegging. Wise Survey er forhandler av Olex. Vi tilbyr Olex opplæring og konsulenttjenester.

Typisk bruk av Olex
 • Sikre trygg navigasjon
 • Vise område som skal kartlegges i henhold til arbeidsomfanget
 • Online kvalitetskontroll og visualisering av innsamlet multistråledata
 • Dataverifikasjon ved bruk av lagrede rådata for dataintegritetskontroll
 • Måleoppdragsplanlegging og dokumentasjon ved bruk av kartplotteren
 • Tørrfallsdigitalisering basert på modifisert land og data fra EM240
 • Etterprosseseringsinspekson, visualisering og kvalitetskontroll
 • Måletettet og dekningskontroll
 • Dybdekvallitetsvurdering og statistikk
 • Bruk av SOSI data for landkart
 • Objektregistrering og klassifisering
 • Brukerdefinerte faste objekter


Kontakt

Wise Survey AS
Nikkelveien 14
4313 Sandnes, Norway



Organisasjonsno.:
920625223 MVA

Om Wise Survey

Wise Survey AS er et hydrografisk kartlegging- og konsulentselskap. Hovedtjenestene er:
 • Hydrografisk kartlegging til IHO standard
 • Kabel- og rørrutemåling
 • Landfall- og områdekartlegging
 • Innsjøer og dammer
 • Havneanløp og kaianlegg
 • Dybdekontroll
 • Volumberegning
 • Geofysiske målinger
 • Bunnpenetrerende ekkolodd
 • Sidesøkende sonar